Poišči nepremičnino

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Dobrodošli na spletnem mestu podjetij Urška Lebreht s.p. in Anica Mozetič s.p. (v nadaljevanju: podjetje).

Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju in njegovih storitvah. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta upoštevate spodaj naštete pogoje. S pregledovanjem ali uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov. Hkrati si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta. Prav tako lahko lastnik spletnega mesta kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremeni storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu. Pred uporabo podatkov s strani, preverite točnost informacij v podjetju .
Uporaba blagovne znamke je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.

Vsa besedila, slike, skice ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki.

Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta. Podjetje ne sprejema nikakršne odgovornosti za izgubo, dodatne stroške ali kakršno koli drugo materialno ali nematerialno škodo, ki bi bila povzročena z uporabo katerekoli vsebine teh spletnih strani.

Dizajn strani, vsebina, grafika, slike in animacije, ki so uporabljene na spletnem mestu, so predmet avtorskih pravic podjetja. Spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati, prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez predhodnega uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Te spletne strani lahko vsebujejo povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije tretjih oseb. Vendar podjetje ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije. V skladu s tem kot obiskovalec spletnega mesta potrjujete in se strinjate, da podjetje ni odgovorno za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in ni odgovorno ali ne jamči za kakršnokoli vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih straneh.

Ta splošna pravila uporabe so del vsebine ponujene na spletnih straneh podjetja. Če se za katerega od pogojev uporabe ugotovi, da ni v skladu z veljavno zakonodajo, še vedno veljajo vsa ostala pravila in pogoji.

Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti pri pridobivanju potrebne dokumentacije, gradbenih dovoljenj, soglasij ipd., v skladu z zakonodajo. Vsa potrebna dokumentacija je obligacija stranke same.