Odmera davka

09.02.2024 / Ana Mozetič
Odmera davka za oddajanje premoženja v najem

Napoved za davek za oddajanje premoženja v najem vloži zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka. Napoved je potrebno oddati do 28.02.2024 (ne 29. februarja 2024). Vloga je dostopna na spletni strani FURSa.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zavezanec odda- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali- osebno ali po pošti, pri finančnem uradu.

Z globo 250 do 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (326. člen ZDavP-2).

Davek za oddajanje premoženja v najem za leto 2023 znaša 25 %.

Primer izračuna:

Najemnina 500 EUR/mesec

Normirani odhodki 10%: 50 EUR

Davčna osnova: 450 EUR

Davek: 112,50 EUR

V kolikor ste nepremičnino oddajali 12 mesecev je višina davka 1.350,00 EUR.

Furs izvaja nadzor nad oddajanjem nepremičnin na podlagi različnih informacij, ki jih pridobi od različnih institucij, vključno z analizo podatkov o internetnih naročnikih, porabi elektrike in ogrevanja in tudi na podlagi anonimnih prijav posameznikov. Če se ugotovi odstopanje od podatkov, se lahko izvede tudi inšpekcijski nadzor.

Ena od glavnih nepravilnosti pri oddajanju nepremičnin pa je dvojno sklepanje najemnih pogodb, ena z nižjo najemnino za državne organe in druga z realno najemnino za interno uporabo v primeru sporov.

Z globo od 400 do 5.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.

 

#1 - Odmera davka