Storitve

 • storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu, oddaji, menjavi vseh vrst nepremičnin
 • preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine
 • pridobitev potrebne dokumentacije za promet z nepremičnino
 • izdelava cenitev pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
 • ocene tržne vrednosti nepremičnin
 • ogledi nepremičnin in osebni posvet ter svetovanje
 • sodelovanje pri pogajanjih
 • oglaševanje ponudbe / povpraševanja v različnih medijih
 • pravna pomoč in izdelava vseh vrst pogodb (predpogodba, pogodba, menjalna pogodba,
 • najemna pogodba) v sodelovanju z odvetniško pisarno


V sodelovanju z zunanjimi sodelavci vam nudimo naslednje storitve

 • pomoč pri urejanju in pridobivanju gradbene dokumentacije in legalizacije objektov
 • pomoč pri urejanju geodetskega stanja nepremičnin in etažiranja
 • finančno svetovanje - kreditiranje nepremičnine
 • svetovanje s področja zavarovanja nepremičnine
 • pridobivanje energetskih izkaznic